freebike

EnglishУкраїнське

CO TO JEST ONEPASS?
ONEPASS FREEBIKE daje możliwość utworzenia jednego konta, dzięki któremu skorzystamy z wielu systemów rowerowych w ramach Freebike bez konieczności ponownego podawania danych osobowych w poszczególnych, lokalnych systemach. Klient ma jedno konto i do wielu lokalnych systemów loguje się jednym numerem telefonu i utworzonym hasłem. 

REJESTRACJA ONEPASS
Rejestracja do ONEPASS Freebike odbywa się bezpośrednio na stronie systemu rowerowego, po kliknięciu przycisku ZAŁÓŻ KONTO W ONEPASS lub REJESTRACJA (dotyczy stron internetowych oraz Terminali). System przenosi do trzyetapowej rejestracji, która kończy się potwierdzeniem koduweryfikacyjnego przesłanego drogą sms.
 
DANE OSOBOWE W SYSTEMIE ONEPASS
Strona ONEPASS Freebike (https://onepass.freebike.com) służy wyłącznie do zarządzania danymi klienta, który przystąpił do OnePass Freebike (imię, nazwisko, numer telefonu i adres em-mail). Historia aktywności - wypożyczenia, wpłaty, itp. są dostępne w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej danego, lokalnego systemu rowerowego.
 
Dane osobowe podane podczas rejestracji do ONEPASS Freebike są przekazywane operatorom poszczególnych systemów, tylko i wyłącznie za zgodą klienta, która jest równoważna z przystąpieniem do lokalnego systemu. W każdym systemie klient musi jednak wybrać taryfę, zaakceptować lokalny Regulamin oraz dokonać odpowiedniej opłaty zgodnie z cennikiem.
 
ZMIANA HASŁA DO ONEPASS
Reset hasła jest po przejściu do zakładki ZALOGUJ SIĘ -> ZRESETUJ HASŁO
 
USUNIĘCIE KONTA ONEPASS
Usunięcie konta ONEPASS jest możliwe przez Użytkownika jedynie po uprzednim zakończeniu umowy z lokalnymi Operatorami Systemu (np. z Operatorem Park-e-Bike), w przypadku braku zaległości względem lokalnych Operatorów systemów, braku wypożyczeń roweru w systemach, w przeciągu ostatnich 7 dni, do których Użytkownik przystąpił. Usunięcie konta ONEPASSFreebike jest równoznaczne z usunięciem kont we wszystkich systemach, do których przystąpił Użytkownik.
 
Na stronie ONEPASS można sprawdzić wykaz systemów, do których przystąpił klient wraz z danymi do logowania.